Yalancı Servi Ağacı (Chamaecyparis)

  • Whatsapp

Dört mevsim yeşil kalabilme özelliğine sahip olan yalancı servi ağacı, servi ağacına olan benzerliğiyle yalancı servi diye adlandırılmaktadır. Yüksek boylu ağaç şeklinde olabildikleri gibi çalı benzeri yapıda olanları da mevcuttur. Çok farklı türde olabildiği gibi farklı renk ve pul yapraklara sahip çeşitleri de bulunmaktadır. Bu bitkiyi servi ağaçlarından ayıran en bariz fark kozalaklarının daha ufak yapıda olması ve ilk yıldan büyümesidir. Her kozalak bünyesinde 1-3 arası tohum bulundurmaktadır. Bitkinin pulu andıran bir yaprak yapısı bulunmaktadır. Yalancı servi ağacının kimi türlerinde yapraklar iğne şeklinde bir yapıya sahipken kimi türlerinde ise hem iğne hem de pul yapraklar biçiminde bir diziliş göstermektedir. Erkek çiçekler yumurta benzeri ve uzunca bir yapıya sahipken dişi çiçekler ise erkek çiçeklere nazaran daha yuvarlak bir yapıya sahiptirler. Bitki tek evcikli bir yapıdadır.

Yaygın Yetiştirilen Yalancı Servi Ağacı Türleri

  • Japon Yalancı Servi si
  • Nutka Yalancı Servisi
  • Lavson Yalancı Servisi

Yalancı Servi Ağacı Yetiştiriciliğinde Ekolojik İstekler

Genel itibariyle nispi nemin fazla olduğu çok daha iyi gelişim göstermektedir. Rüzgara karşı pek dayanıklı değillerdir. Bu yüzden yetiştiriciliğinin yapılacağı alanda bu husus göz önüne alınmalıdır. Güneşli ve yarı gölge alanlar yalancı servi ağacı yetiştiriciliği için en ideal alanlardır. Kumlu ve süzek diye tabir edilen topraklar bitkinin yetiştirileceği için en uygun toprak türüdür. Değişik türde yalancı servi ağaçları mevcut olduğundan bazı türleri kurak iklimlerde yetişmekten hoşlanırken bazı türleri de daha ıslak hatta bataklık alanlarda yetiştirilmekten hoşlanmaktadırlar. Kaplarda yetiştirilmeye son derece uygun olan yalancı servi bitkisi, müsait yerin olmadığı durumlarda betondan saksılarda bile yetiştirilmesi mümkündür. Bahçe ve parklarda münferit olarak yetiştiriciliği yapılabileceği gibi toplu olarak yetiştiriciliği de mümkündür.

Yalancı Servi Ağacı Yetiştiriciliğinde Hastalıklar ve Zararlılar

  • Karaleke
  • Kın Kanatlılar
  • Kabuklu Bit
  • Kırmızı Örümcek

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir