Üçgül

 • Whatsapp

Dünya genelinde 300 civarında türü bulunan üçgül bitkisinin anavatanı Güney-Doğu Avrupa ve Anadolu’dur. Bazı türleri tek yıllıkken bazı türleri ise çok yıllık özelliğine sahiptir. Dünya genelindeki tüm üçgül türleri ılık ve nemli iklim şartlarına adapte olmuş yapıdadırlar. Üçgüller çayır ve mera bitkisi olarak, hayvanların kaba yem gereksinimlerinin karşılanmasında, peyzaj düzenlemelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Üçgüller mera tesislerinde yeşil ot kompozisyonu ve besin değerini ciddi oranda arttırmayı ve meraların otlatma düzeyini ciddi miktarda arttırmaktadır. Tüm yem bitkilerinin tarımı içinde elzem bir yere sahip olan üçgül bitkisi, ülkemiz bazlı düşünüldüğünde yeterli yağış alan bölgelerimizin genelinde yetiştirilebilme olanağına sahiptir. Ülkemizde en çok çayır ve ak üçgül çeşitlerinin yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Yaygın Yetiştirilen Üçgül Çeşitleri

 • Çayır Üçgülü
 • Ak Üçgül
 • Melez Üçgül
 • Çilek üçgülü
 • Anadolu Üçgülü
 • Kırmızı Üçgül
 • Kafkas Üçgülü
 • Yeraltı Üçgülü
 • İskenderiye Üçgülü

Üçgül Bitkisinin Bitkisel Özellikleri

Ak üçgül kazık kök yapısına sahip olup yan kökler bakımından oldukça zengin olup derinlere pek inmeyip çayır üçgülüne nazaran toprak yüzeyine çok daha yakındır. Çayır üçgülü de kazık kök yapısına sahip olup özellikle ilk yılda kökü toprağın derinliklerine inmektedir. İkinci yılının sonunda iki metreyi bulan derinliğe ulaşmaktadır ve bunun yanında birçok yan dala da sahip olmaktadır. Çayır üçgülünün sap uzunluğu 20-120 cm arasında iken ak üçgülün sap uzunluğu ise 5-30 cm arasında değişmektedir. Çayır ve ak üçgüllerinin meyveleri baklayı andıran bir şekle sahiptir. Çayır üçgülünde meyve içinde yumurtaya benzer yapıda tek tohum bulunmaktadır. Ak üçgülde ise bu sayı 2-4 arasında farklılık göstermektedir.

Üçgül Yetiştiriciliğinde Ekolojik İstekler   

Diğer üçgül çeşitleriyle karşılaştırıldığında çayır üçgülü diğer türlere nazaran iklim istekleri açısında çok daha fazla hassas yapıdadır. Serin ve nemli iklim özelliklerinde çok daha istenilen seviyede gelişim göstermektedir. Suya gereksinimi çok olduğundan kurak yaz dönemlerinde yeterli sulama yapılmazsa istenilen verimi almak pek mümkün olmaz. Çayır üçgülü deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar yetiştirilebilme imkanına sahiptir. Ak üçgülde çayır üçgülü gibi nemli ve serin yerlerde yetiştirilmeye daha müsait olup kökleri çok derine inmediğinden ötürü susuzluğa dayanıklılığı çayır üçgülüne nazaran minimum seviyelerdedir. Bu yüzden sıcak ve kurak bölgelerde ak üçgülün yetiştirilmesi son derece güçtür. Drenajı iyi su tutma seviyesi yüksek verimli topraklar üçgül yetiştiriciliği için son derece uygun topraklardır.

Üçgül Yetiştiriciliğinde Hastalıklar ve Zararlılar

 • Yanma
 • Mildiyö
 • Üçgül pası
 • Damar mozaik hastalığı
 • Damar nekrozu
 • Yaprak kıvrılması
 • Sak soğan nematodu
 • Tohum böcekleri

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir