Tütün

  • Whatsapp

Anavatanı Amerika olan tütün bitkisi, patlıcangiller familyasına ait bir bitkidir. Yazlık tek yıllık otsu bir bitki olup sigara yapımında kullanılmaktadır. Uzun yıllardan beri üretimi yapılan tütünün tüm dünyada popülerliğinin artması anavatanı olan Amerika kıtasının keşfedilmesi ve tütünün ilk kez Avrupa’ya gelmesi ile olmuştur.  Tütün bitkisi bilhassa keyif verici bir madde olarak kullanılmasının ardından sigaraya olan talep hızla artmıştır buna paralel olarak üretimi de hızla artmıştır. Ülkemizin tütün bitkisi ile tanışması ise 1600’lu yılların başında Venedikli, İspanyol ve İngiliz gemiciler tarafında ilk kez İstanbul’a getirilmiştir. Yani sonuç olarak ülkemizin tütün ile tanışması Avrupa’dan 50 yıl sonra olmuştur. Dünya genelinde tütün üretiminin en çok yapıldığı ülke Amerika olup ülkemiz ise Brezilya, Çin ve Hindistan’ın ardından 5. Sırada yer almaktadır. Tütünün sigara olarak kullanılması sağlık açısından çok ciddi zararları olduğundan dolayı kullanımı birçok ülkece kısıtlanmıştır.

Tütünün Yaygın Kullanım Alanları

Keyif verici bir madde olarak kullanılmasının yanında ek kullanım alanına daha sahip olan tütün bitkisinin sapları ve tohumu selüloz üretiminde, döküntü tütünler ise zirai tarımda böcek ilacı olarak kullanılan nikotin sülfat yapımında yoğun olarak kullanılmaktadır. Tütünün yapraklarından nikotin, tohumlarından yağ, saplarında selüloz, çiçeklerinden kolonya, küllerinden ise potasyum karbonat maddeleri yapılmakta olup örneklerden de görüldüğü üzere tütünün kullanım alanı oldukça geniştir. Yalnız üretilen tütünün çok büyük bir kısmı sigara yapımında kullanılıp çok az miktarı diğer kullanım alanlarında değerlendirilmektedir.

Tütün Yetiştiriciliğinde Ekolojik İstekler

Don olaylarına karşı oldukça dayanıksız olan tütün bitkisinin yetiştiriciliği yapılmadan bu hususa çok dikkat etmek gerekmektedir. Işığın yoğun olduğu aydınlık yerlerde yetişmekten oldukça hoşlanan tütün bitkisi, iklim isteği açısından pek seçici değildir ancak iklim istekleri yetiştiriciliği için ne denli uygunsa üretilecek tütünün kalitesi de buna paralel olarak artmaktadır. Tütün yetiştiriciliği için ideal ısı 26-27 derece dolaylarıdır. Puro yapımı içi kullanılan tütünler ise diğer normal tütünlere nazaran çok daha nemli şartlarda yetişmekten hoşlanırlar. Farklı tütün türleri bulunduğundan bunların yetiştiriciliği için en ideal toprak türleri de farklılık göstermektedir. Tütün türlerinin büyük bir çoğunluğu besin maddelerince zengin, azot bakımından fakir, kalkerli ve nötr karakterli topraklarda yetiştirilmekten hoşlanmaktadır. Ülkemizde Karadeniz ve Ege bölgesindeki tütün yetiştiriciliğinde ek bir sulamaya gereksinim bulunmamaktadır. Tütün ilk ekildiğinde can suyu verilir aksi durumda çok su verme tütünde verim kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Tütün Yetiştiriciliğinde Hastalıklar ve Zararlılar

  • Külleme
  • Mozaik Virüsü
  • Tütün Gebesi
  • Tripsi
  • Beyaz Sinek

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir