Tritikale

  • Whatsapp

Genelde çoğu kişinin ne olduğunu pek bilmediği esrarengiz bir tahıl ürünü olarak karşımıza çıkan tritikale, en basit tanımıyla buğday ve çavdar bitkilerinin melezleşmesi sonucuyla ortaya çıkan yeni bir bitkidir. İlk olarak ABD, Polonya, Meksika ve Kanada da ıslah çalışmaları yapılmış olup günümüzde de bu çalışmalar devam etmektedir. Bu ıslah çalışmalarıyla tarım alanlarından dekardan alınan verimi arttırmak ve hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacının karşılanması gaye edilmiştir. Olumsuz toprak koşullarında, buğday ve arpanın yetişemediği bölgelerde tritikale çok daha yüksek verim vermektedir. Tane olarak üretimi genelde hayvan beslenmesinde kullanılan tritikale bitkisi, bunun yanında yem üretimi ve hayvan otlatma içinde kullanılmaktadır. Danesinin yemlik kalitesi mısır, buğday ve arpayla eşit seviyededir. Günümüzde tritikale unu ile kaliteli buğday ununun karıştırılmasıyla pasta, bisküvi, ekmek, pasta ve makarna yapılmaktadır.

Tritikale Yetiştiriciliğinde Ekolojik İstekler 

Olumsuz iklim ve toprak şartlarında dahi yetiştirilme imkanına sahip ender bitkilerden olan tritikale bitkisi, ülkemiz bazlı düşünüldüğünde bilhassa Toroslar ve kuzey geçidi en iyi yetiştirildiği yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurak ve soğuk havalara dayanıklılığı çok fazladır. Toprak bakımından ele alındığından da fazla seçiciliği olmayan tritikale bitkisi çavdar ve buğdayın yetiştirildiği her yerde yetiştiriciliği rahatlıkla yapılabilmektedir. Yetersiz yağış alan kurak yerlerde çok daha iyi gelişim göstererek diğer tahıl ürünlerine göre daha çok verim vermektedir. Tritikale bitkisi diğer serin iklim bitkilerine göre suya olan ihtiyacı daha az miktardadır. Toprağa ekildiği zaman toprak yeterince neme sahip değilse sulama yapılmalıdır. Daha iyi bir verim elde edilmesi için sulu bölgelerde bitki sapa kalkma ve süt oluşum evrelerinde su verilmesi üründen alınacak verimi maksimum seviyelere çıkaracaktır.

Tritikale Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Mücadelesi

Tritikale yetiştiriciliğinde yabani ot mücadelesi erken dönemde yapılırsa bitkiden alınacak verim %20-%30 oranında artacaktır. Bilhassa hızlı gelişen yabancı otlar özellikle Mart ayında ikinci yarısında bayağı çoğalır ve bu durum tritikale bitkisinin gelişmesini olumsuz etkilemektedir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir