Ağaçlar

Ülkemizde doğal olarak sıklıkla yetişen kavak bitkisi, dünyanın hemen hemen tüm ılıman iklim bölgelerinde yetiştirilen […]