Genel

Anavatanı Güney doğu Amerika olan Filbahri bitkisi, fındık renginde ince dallara sahip olup alttan itibaren […]