Portakal (Citrus Sinensis L. Osbeck)

 • Whatsapp

Parlak kabuğu, turuncu rengi ve yuvarlak şekliyle güneşi andıran, kış aylarının vazgeçilmez meyvelerindendir. Turunçgil familyasının önemli bir parçası olan portakal meyvesi, tropik ve subtropik iklim alanları için yetişme olanağı bulan bir meyvedir. Narenciye ürünleri olarak da adlandırılabilen Portakal meyvesinin, ana vatanı Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya’dır. Ancak ekolojik şartları uygun olduğundan ötürü Türkiye’nin de aralarında olduğu çok fazla ülkede üretimi yapılmaktadır. Dünya’da elmadan sonra en çok üretilen ikinci meyve olma özelliğine sahiptir.2016-2017 üretim sezonunda 92 milyon ton portakal üretimi gerçekleşmiştir. Dünya da üretilen tüm turunçgiller içinde %55’lik gibi büyük bir oranı portakal üretimi oluşturmaktadır. Bu yüzdelik dilimden de anlaşılacağı üzere Dünya’da en fazla üretimi turunçgil açık ara portakaldır. Dünya turunçgil üretiminde portakal tek başına bu denli yoğun olarak üretilmesinin en büyük sebebi bilhassa meyve suyu sanayisinde en çok talep edilen meyve olmasından dolayıdır. Dünya portakal üretiminde 19 milyon tonluk üretim miktarı ile birinci sıradaki ülke Brezilya’dır. Brezilya’nın ardından ise ikinciliği Çin elinde tutarken üçüncü olarak da Amerika gelmektedir. Türkiye’de ise özellikle üç tarafı denizlerle çevrili olmasından ötürü birçok meyve türünün yetiştirilmesi mümkün olmaktadır. Akdeniz, Ege ve Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle Rize sahil şeridinde tüm turunçgillerin yetişmesine uygun imkanlar bulunmaktadır.

Portakal Yetiştiriciliğinde Ekolojik İstekler   

Portakal yetiştiriciliği yapılacak yerin toprağı yetiştiriciliği başlamadan önce mutlaka analiz ettirilmelidir. Turunçgil yetiştiriciliği yapılacak yerin toprak derinliği 1,5-2 metre civarında olmalıdır. Toprağın havalanan cinsten olması portakal yetiştiriciliği açısından son derece önem arz etmektedir. Çünkü turunçgil kökleri yüksek oranda oksijene ihtiyaç duyar ve havasızlığı hiç sevmez oksijen yeterince alamazsa boğulma tehlikesi geçirir. Bu yüzden toprak mümkün mertebe havalanan ve süzek bir yapıda olmalıdır. Portakal yetiştiriciliği için en uygun topraklar hafif ve orta ağır yapıda, iyi drene olabilen, gevşek ve iyi havalanabilen, kumlu, kumlu-tınlı, tınlı, killi tınlı yapıdaki topraklardır. Bunların içinden en ideal toprak süzek, iyi havalanan ve kumlu-tınlı topraklardır. Portakal meyvesinin yayılma alanını en sınırlayıcı etken düşük sıcaklıklardır. Düşük sıcaklıklar portakallarda meyve verimliliğini ve kalitesini fazlaca etkilemektedir. Portakal, -2 derece sıcaklıkta zarar görmeye başlar. Zararın derecesi don süresinin uzunluğuna göre değişmektedir. Genellikle yaz aylarının fazlaca kurak geçtiği yerlerde portakal ağaçları sulamaya gereksinim duyarlar. Kullanılan sulama suyu yeterli ve kaliteli olmalıdır. Turunçgiller, toprakta biriken ve iyi drene olmayan suyu sevmezler. Fazla su portakal ağacında sakızlanma hastalığına sebebiyet verir.  Sulamada daha çok damlama tipi sulama yöntemi kullanılmaktadır. Sulama yapılırken ağacın direk gövdesine su temas ettirilmemelidir. Damlama tipi sulamada sulama aralığı hafif topraklarda 2-3 gün iken ağır topraklarda 5-7 gün aralığındadır.

Portakal Tüketmenin Vücuda Yararları

 • İçerdiği vitamin ve minerallerden ötürü metabolizmayı destekler.
 • Öksürüğün azalmasına yardımcı olur.
 • Vücudun zinde kalmasına yardımcı olur.
 • Damar tıkanıklıklarına karşı metabolizmayı korur.
 • Viral enfeksiyonlara karşı vücudu korur.
 • Cilt sağlığı ve güzelliği üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

Portakal Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Zararlılar

 • Kırmızı ve sarı kabuklu bitler
 • Turunçgiller yaprak galeri güvesi
 • Beyazsinekler
 • Unlu bit
 • Torbalı koşnil
 • Yıldız koşnil
 • Yaprak bitleri
 • Yaprak Pireleri

Portakal Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Hastalıklar

 • Sürgün ve yaprak yanıkları
 • Gövde zamklanması ve kahverengi çürüklük
 • Uçkurutan hastalığı
 • Mavi yeşil küf

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir