Kurtbağrı (Ligustrum)

  • Whatsapp

Dünya’da birçok bölgede yetiştiriciliği sıklıkla yapılan kurtbağrı bitkisi, ülkemizde de yaygın olarak yetiştirilmektedir. Dört mevsim yeşil kalabilen türlerine rastlanabildiği gibi kışın yaprak döken türleri de azımsanmayacak kadar mevcuttur. Kurtbağrı bitkisinin anavatanı Avrupa, Avustralya ve Asya’dır. Bilhassa bu üç kıtada kurtbağrı bitkisine doğal olarak rastlamak mümkündür. Dünya genelinde yaklaşık elli civarında türü bulunmaktadır. Kurtbağrı bitkisinin ağaç formlarına rastlamak mümkün olduğu çalı formunda olanlarına da rastlamak mümkündür. Kurtbağrı bitkisinin çelikle ve tohumla olmak üzere iki çeşit üretimi yapılmaktadır. Kurtbağrı bitkisinin yaprakları dal üzerine karşılıklı dizilmiş halde bulunmaktadırlar. Yaprak kenarları dişsiz yapıda olup sapları oldukça kısadır. Kurtbağrı bitkisinin çiçekleri yaz döneminde türlerine göre farklılık göstermekle beraber genel itibariyle haziran-eylül ayları arasında açar ve çiçekleri kendine has çok güzel kokuya sahiptirler.

Kurtbağrı Yetiştiriciliğinde Ekolojik İstekler

Güneşi oldukça seven bir bitki türü olarak karşımıza çıkan kurtbağrı bitkisi, güneşli ve yarı gölge olarak nitelendirilen alanlarda yoğun olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır. Sıcaklığın düşük seyrettiği soğuk diye tabir edilen önemlerde kurtbağrı bitkisinin yapraklarının kahverengi ve yeşil benzeri bir renge bürünmesi çok sık karşılaşılan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurtbağrı bitkisi yetiştiriciliği boyunca toprak seçiciliği pek fazla olmayan bitki grupları içerisinde yer almasına rağmen yine de besin maddelerince zengin, nemli topraklarda ve kumlu topraklarda diğer toprak türlerine nazaran çok daha etkin gelişim göstermektedirler.  Çelik ve tohumla olmak üzere iki çeşit üretilebilme olanağına sahip bir bitkidir.

Kurtbağrı Bitkisinin Kullanım Alanları ve Bakım İşlemleri

Kurtbağrı bitkisinin genel olarak nemle arasının çok iyi olmasından ötürü sık sık bitkinin sulanması bitkinin gelişimi için oldukça önemlidir. Budanmaya oldukça dayanıklı ve aynı zamanda da elverişlidir. Bilhassa mayıs ve eylül aylarında olmak üzere yılda iki defa budanma işlemine tutulması bitkinin gelişimi ve daha uzun ömürlü olması açısından hayatı öneme sahiptir. Yılda bir defa yapılması gereken kimyasal gübreleme işlemi de bitkinin verim kapasitesinin maksimum seviyelere çıkmasına imkan sağlamaktadır. Kurtbağrı bitkisi daha çok peyzaj alanında çit bitkisi, yol kenarı ağacı, bordür ve grup ağacı olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

Kurtbağrı Bitkisinin Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Hastalıklar ve Zararlılar

  • Külleme
  • Alterneria
  • Yaprak Biti

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir