Karpuz (Citrullus Lanatus)

  • Whatsapp

Karpuz, Cucurbitaceae familyasının Citrullus türüne bağlı senelik üretimi yapılan bir meyvedir. Kuzey Afrika’nın kurak bölgeleri başta olmak üzere Sudan ve çevresinde daha çok yetişen yabani karpuz, yine de bazı kaynaklarda karpuzun ilk üretim yerinin Hindistan olduğu vurgulanmaktadır. Tarihte kültür karpuzu yetiştiriciliğinin de ilk kez 15. Yüzyıldan beri Suriye, Mısır, Anadolu ve Balkanlar üzerinden de Avrupa’ya yayılmıştır. Türkiye’de de birçok ilde karpuz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Karpuz, Türkiye tarımında ekonomik açıdan getirisi son derece yüksek bir üründür. Dünya’da yıllık toplam üretim miktarı 39.7 milyon ton olan karpuz üretiminin yaklaşık %10’luk dilimini Türkiye tek başına elinde bulundurmaktadır. Dünya’da en fazla karpuz üretimi yapan ülke ise Çin’dir. Türkiye’de en fazla karpuz yetiştiriciliği yapılan bölgeler sırasıyla Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgeleridir. İl bazlı ele alındığında ise ülkemizde en fazla karpuz üretimi yapılan şehir Adana’dır. Adana tek başına Türkiye’deki karpuz üretiminin %20’sini elinde bulundurmaktadır.

Karpuz Meyvesinin Ekolojik İstekleri

Karpuz, tipik bir ılık iklim meyvesidir. Soğuklardan fazlaca etkilenmektedir. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ancak sıcaklıkların yüksek olduğu yerlerde yetiştirilmektedir. Karpuz yetiştiriciliği için fazlaca sıcaklık ve uzun süreli sıcaklık evresine ihtiyaç duymaktadır. Karpuz yetiştiriciliği için en uygun topraklar su tutma kabiliyeti yüksek olan, kumlu-tınlı veya tınlı-kumlu topraklardır. Ayrıca karpuzun çok yoğun bir bölümü susuz olarak yetiştirildiğinden ötürü bu tür üretim içinde akarsu kenarındaki milli topraklar derin geçirgen özelliği bulunduğundan susuz üretim için en ideal topraklardır. Çok kurak bölgelerdeki karpuz yetiştiriciliğinde ise birkaç sefer sulama yapılarak da yetiştirme işlemi yapılabilir.

Karpuz Meyvesinin Yararları

  • Etkin bir potasyum kaynağı olduğundan vücudun potasyum ihtiyacını karşılar
  • İçerisinde bulunan yüksek lif sayesinde uzun süre tok tuttuğundan özellikle kilo vermek isteyenler için ender besinler arasındadır.
  • Karpuz yüksek miktarda B6 vitaminin içerdiğinden dolayı düzenli karpuz tüketen kişilerde depresyona girme olasılığında azalmalar görülür.
  • Böbrekleri çok iyi çalıştırdığından ötürü idrarda oluşan enfeksiyonları önler.
  • Vücudun su ihtiyacını karşılar

Karpuz Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Hastalıklar

Külleme: Daha çok meyvenin yaşlı yapraklarında görülen bu hastalık, evvela yaprağın üst yüzeyinde parça parça lekeler olarak ortaya çıkarken daha sonra da dağınık olan bu lekeler birleşerek yaprak yüzeyinin altlı üstlü tamamını kaplar. Külleme hastalığının önlenmesi için hasattan sonra hastalıklı tüm artıklar yakılmalı buna ilave olarak tarla içi ve çevresindeki yabani otlarda yakılmalıdır.

Mildiyo: İlk evrelerde yapraklar üzerinde küçük yeşil ve sarımsı renklerde lekeler meydana gelmektedir. Yaprakların alt yüzeyinde küflenmeler oluşur ve zamanla rüzgarın da etkisi ile bunlar çevredeki bitkilere de bulaşıp risk teşkil etmektedir. Bu hastalığın oluşumunun önlenmesi için sık sık çapa yaparak yabancı otlar ortadan kaldırılmalı, sık tohum ekimi yapılmamalı ve hastalıklı bitki ve meyveler ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

Antraknoz: Yaprak üzerinde siyah yuvarlak seklinde lekeler olarak ortaya çıkmaktadır. Lekeler daha sonraki evrede büyür ve yaprakta buruşma ve parçalanmalar meydana gelir. İlerleyen süreçte hastalığın devam etmesi durumunda ise yaprak hatta tüm meyve tamamen kurur. Antraknoz hastalığının önlenmesi için tarladaki hasta bitkiler imha edilmeli ve toprağa en az 3 yıllık bir münavebe uygulanmalıdır.

 

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir