Kamış

  • Whatsapp

Tatlı su ve az tuzlu sularda yetişen bir bitki türüdür. Çok uzun boylu olan ve boruyu andıran bir gövde yapısına sahip otsu bir bitkidir. Uzun ömürlü içi boş kendine has çok sert bir yapıya sahiptir. Ülkemiz bazlı düşünüldüğünde sulak alanların kenarlarında yetişen bütün bitkilere halk arasında kamış veya saz denilmektedir. Kamış gibi ince uzun bitkilerle kaplı su kenarlarına ve bataklık yerlere de genelde sazlık denilmektedir. Kamışa tipik bir sazlık bitkisi de denebilir. Kamış bitkisi denilince ilk akla gelen ve en yaygın kullanılan tür Kuzey Kutbu’ndan tutun da tropik bölgelere kadar hemen hemen tüm sulak alanlarda, dere ve göllerin kenarlarında kendiliğinde gelişim gösteren adi kamış bitkisidir. Kamış gibi hemen hemen aynı iklim şartlarında yetişen, gövde tipi itibariyle de kamışa oldukça benzeyen başka bir bitkide bambulardır.

Kamış Bitkisinin Bitkisel Özellikleri  

Daha çok tek ya da çok yıllık bitkiler olarak karşımıza çıkan kamış bitkisi, nadirde olsa çalı veya ağaç görümünde olanları da mevcuttur. İçi boş olan kamış bitkisinin sadece boğum bölümlerinin içleri doludur. 60 cm’ye kadar uzanabilen yaprak yapısına sahip olup yaprakları mızrak ya da şerit biçimindedir. Yaz mevsiminin sonunda çiçeklenirler. Yetiştiği ortamdaki su seviyesi gelişimi için kafi düzeyde olması durumunda bilhassa bahar aylarında bir günde 5 cm’ye kadar uzayabilmektedirler. Çok hızlı büyüyen çok güçlü ve sulak alanların vazgeçilmez bitkileri olarak tanınmaktadırlar. 2-8 m aralığında uzunluğa sahip olabilmektedirler. Bilhassa Akdeniz, Ortadoğu ve Hindistan’da çok yoğun olarak bulunmaktadır.

Kamış Yetiştiriciliğinde Ekolojik İstekler

Hafif kumlu ve kumlu tınlı topraklar kamış yetiştiriciliği için en ideal topraklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sulama kanallarının yanlarında çok sık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Çok çeşitli toprak türünde yetişebilme olanağına sahiptir. Çok nemli ve iyi drene olan topraklarda kamış bitkisi çok daha güçlü bir yapıda gelişim göstermektedir. Genel itibariyle 300-4000 arası yıllık yağış miktarının olduğu yerlerde kamış yetiştiriciliği rahatlıkla yapılabilmektedir.

Kamış Bitkisinin Yaygın Kullanım Alanları

Özellikle boruyu andıran gövde yapısına sahip olduğundan ötürü flüt, kaval, ney gibi üflemeli çalgılar ve baston ve kalem gibi çok farklı malzemelerin yapımında kullanılabilmektedir. Tropik bölgelerdeki yetiştiriciliğinde ev ve kulübe yapımında da sıkça kullanılan bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapraklarından ise koltuk, sepet ve şapka gibi malzemeler yapılmaktadır. Yapısı itibariyle bayağı sık bir doku yapısına sahip olduğundan dolayı çit bitkisi olarak perdeleme görevinde çok etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Rüzgara karşı da bir hayli dayanıklı olmasından ötürü çok tercih edilen bir bitki türüdür.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir